Evenementen

Regio Control biedt het complete pakket om uw evenement vlekkeloos te laten verlopen

Evenementenbeveiliging

Elk evenement behoeft andere beveiliging. Samen met u maken we een risicoanalyse en een preventieplan. Regio Control biedt het complete pakket om uw evenement vlekkeloos te laten verlopen, van terrein- en pandbewaking tot toegangscontrole en verkeersregelaars.

Veiligheidsplannen

Hulp nodig bij het schrijven van een veiligheidsplan, calamiteitenplan, ontruimingsplan of beveiligingsplan? Ook op dit vlak kunnen wij ondersteuning bieden óf volledig ontzorgen.

Crowd Control

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen zoals spoorwegstations. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Dergelijke samenstromingen van mensen vragen om een meer voorzichtige en zachtere aanpak dan rellen. Het controleren van grote stromen mensen kan gebeuren door het gebruik van dranghekken of Mojo Barriers, maar kan daarnaast ook inzet vergen van politieagenten of evenementenbeveiligers.

Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa's. Dit is erop gericht om het ongewenste gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Bovendien is een belangrijk onderdeel van crowd control dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

Uw evenement of project waar veiligheid van groot belang is!?

Bel met Ralph of Samson op 0226 – 360260.