Bedrijfshulpverlener

In noodgevallen iedereen in veiligheid, dankzij onze bedrijfshulpverleners (BHV’ers).

Meer weten

Onverwachte situaties

Onverwacht kan zich opeens een situatie voordoen dat u snel of tijdelijk een bedrijfshulpverlener (BHV-er) nodig heeft.

Onze BHV-ers voldoen aan alle eisen van het Nederlandse Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), eventueel aangevuld met extra certificaten zoals AED, Beveiliger, Brandwacht of mangat-wacht.

Noodgevallen

Bij brand brengen onze bedrijfshulpverleners (BHV’ers) uw medewerkers en klanten in veiligheid. Ze verlenen eerste hulp en redden daarmee levens.

De veiligheid op uw locatie wordt vergroot bij inzet van onze professionals. Onze bedrijfshulpverleners zijn getraind om in noodgevallen of in risicovolle situaties hulp te verlenen aan uw mensen.

In twee uur op locatie in Nederland. 24/7 bereikbaar!

Bel met Ralph of Samson op 0226 – 360260