Projecteringsdeskundige

Alles goed en op de juiste manier in beeld

Projecteringsdeskundige

Wanneer er camera’s worden aangesloten op een videotoezichtcentrale is men volgens de nieuwste wet- en regelgeving verplicht om het diploma projecteringsdeskundige volgens lid 2 in zijn bezit te hebben, dan wel assistentie te krijgen van een projecteringsdeskundige bij zijn of haar project die in het bezit is van het geldende diploma. Gaandeweg komen wij er achter dat ondanks de regelgeving in de WPBR de installateurs nog niet om zijn naar de regelgeving en geen projecteringsdeskundige in dienst hebben.

Wij kunnen de installateurs ondersteuning bieden door een projecteringsdeskundige te laten inhuren om een PvE en een cameraplan op te stellen conform de laatste richtlijnen.

Uw evenement of project waar veiligheid van groot belang is!?

Bel met Ralph of Samson op 0226 – 360260.