Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.regiocontrol.nl

Informatie op deze website:
We proberen de informatie op deze website actueel te houden, maar het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens:
U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring www.regiocontrol.nl van toepassing.

Intellectueel:
Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Regio Control Veldt is rechthebbende van deze content, en hebben wij een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden:
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst.

Wijzigingen::
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.