Brandwacht

Verminder risico's en vergroot de veiligheid

Meer weten

Brandwacht gezocht?

  • Brandwacht in de industrie;
  • Brandwacht in kantoren of (zorg) instellingen of scheepswerven;
  • Brandwacht bij dak werkzaamheden;
  • Brandwacht bij evenementen

In twee uur op locatie in Nederland. 24/7 bereikbaar!

Veiligheid medewerkers

Bij onderhoudswerk, heet werkzaamheden of werkzaamheden in besloten ruimtes is het belangrijk de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen.

Industriële brandwachten

Onze industriële brandwachten houden toezicht bij risicovolle werkzaamheden en bij brandgevaarlijke situaties. Bij incidenten grijpen zij efficiënt en vakbekwaam in. Onze brandwachten zijn gecertificeerd in gasmeten, kleine blusmiddelen bedienen en eerste hulp verlenen.

De veiligheid van uw werknemers verhogen?

Bel met Ralph of Samson op 0226 – 360260