Samenwerking

Samenwerking De Pieter Raat Stichting en De Regionale Zorgcentrale

Woensdag 9 augustus was een heugelijke dag. De samenwerking tussen De Pieter Raat Stichting en De Regionale Zorgcentrale van Regio Control betreffende de plaatsing van 120 nieuwe alarm toestellen en de overzetting van de triage van de Personenalarmering naar De Regionale Zorgcentrale is afgerond. Dit zorgt voor een efficiëntere opvolging van de oproepen, waardoor cliënten langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

 

De samenwerking richt zich op het gezamenlijk aanbieden van het product personenalarmering. Iedere organisatie handelt hierbij vanuit zijn/haar verantwoordelijkheid en levert daarmee een bijdrage aan de veiligheid en ondersteuning van kwetsbare ouderen in de thuissituatie. De bundeling van expertise van de beide organisaties geeft meerwaarde die leidt tot een efficiënte vorm van zorg- en dienstverlening met veel aandacht voor welzijn, zorg en veiligheid van de cliënt.

 

 

De bestuurder van De Pieter Raat Stichting, mevrouw Irma Krieg benadrukte dat deze samenwerking aansluit bij de visie van De Pieter Raat Stichting en kijkt samen met de Regionale Zorgcentrale van Regio Control uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking.

 

Meer weten? Neem contact op.

Bel met Samson of Ralph op 0226 - 360260 of mail naar sales@regiocontrol.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek.