Intentieverklaring

Intentieverklaring Revatech en De Regionale Zorgcentrale

Op 9 februari j.l. is door de heer G. van Deutekom in de functie van algemeen directeur Hulpmiddelenbedrijven en mevrouw D. Veldt in de functie van directeur Regio Control, een verklaring ondertekend die bedoeld is om de intentie tot wederzijdse samenwerking vast te leggen.

 

Professioneel samenwerken is als volgt gedefinieerd: “Een vorm van samenwerken, waarbij autonome organisaties ertoe overgaan duurzame afspraken aan te gaan en zo delen van het werk op elkaar af te stemmen. Het leidt tot een diversiteit aan samenwerkingsrelaties die een duurzame intentie hebben. 

 

Vanuit deze zienswijze hebben beide partijen de intentie om een samenwerking aan te gaan op basis van gelijkheid om elkaar versterken en te promoten, een samenwerking met het wederzijdse doel om de cliënten van beide partijen te informeren over de veelvoud van producten en mogelijkheden die de gezamenlijke organisaties in hun assortiment hebben.

 

Samenwerken aan de ontwikkeling van zorgproducten op het gebied van hulpmiddelen en persoonsgebonden alarmeringsdiensten en producten. Kennis, ervaring en vaardigheden delen om van elkaar te leren en elkaar te versterken.

Meer weten? Neem contact op.

Bel met Samson of Ralph op 0226 - 360260 of mail naar sales@regiocontrol.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek.